top of page
Natur og ungane-31.jpg

Bærekraft

Kva er bærekraft?

Hilde-15.jpg

Small Title

Me ystar på mjølk frå eit kveldstell og eit morgonstell. Når mjølka frå morgonstellet blir blanda med mjølka frå kvelden før er temperaturen 23 grader. Det gjer at me brukar lite energi på å varma mjølka opp til 38 grader. 

fjos-12.jpg

Kort veg frå jur til ystekar

Ysteri og fjos er i same bygg. Me har ein eigen tank til mjølka som skal inn til ysteriet. Tanken står på høge bein vegg i vegg med ysteriet og mjølka renn i ein slange gjennom veggen og ned i karet. 

IMG_5571.JPG

Small Title

Det nye fjoset på Rabben er eit åpen kaldfjos med frittgåande kyr. Den ideelle temperaturen for kyr er 5 grader.

bottom of page